Hiển thị tất cả 10 kết quả

Tụ bù Ducati 1pha và 3 pha công suất 5Kvar, 10Kvar, 15Kvar, 20Kvar, 25Kvar, 30Kvar điện áp 415V , 440V

615,000
707,000
810,000
875,000
1,050,000
615,000
707,000
810,000
875,000
1,050,000