Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bộ điều khiển tụ bù (Relay điều khiển hệ số công suất). 4 cấp, 6 cấp, 12 cấp, 14 cấp.

2,712,000
3,090,000
2,208,000
2,140,000
2,388,000

Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR120NX

4,128,000

Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR160NX

4,464,000

Bộ điều khiển tụ bù

Bộ điều khiển tụ bù Mikro PFR80NX

3,804,000